Переваги

МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА З ПІДГОТОВКИ ФІЗИЧНИХ ТЕРАПЕВТІВ

Підготовка спеціалістів європейського рівня та запровадження передового стандарту вищої освіти зі спеціальності «фізична терапія» згідно з міжнародними вимогами, а також поширення нової культури реабілітації для досягнення основної цілі – покращення рівня життя пацієнта

МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА З ПІДГОТОВКИ ЕРГОТЕРАПЕВТІВ

Підготовка спеціалістів європейського рівня та запровадження передових стандартів вищої освіти зі спеціальності «ерготерапія» згідно з міжнародними вимогами та з переспективою подальшої акредитації програми в освітніх (ENOTHE – enothe.eu) та професійних (COTEC – www.coteceurope.eu) мережах Європейського Союзу.

Фахівці з «фізичної терапії» та «ерготерапії» зможуть працювати як в умовах мультидисциплінарної команди (фізичний терапевт, ерготерапевт, лікар реабілітаційної медицини, психолог, соціолог), так і в монопрофесійному середовищі.

Унікальність магістерських програм:

Навчальна програма сформована за прикладами найкращих професійних магістерських програм з фізичної терапії Євросоюзу, Канади та США

Залучення до викладання закордонних сертифікованих фахівців

Відповідність програми «фізичної терапії» вимогам World Confederation of Physical Therapy (http://www.wcpt.org/education), програми «ерготерапії» – вимогам World Federation of Occupational Therapy

Перспектива подальшої акредитації навчальних програм, зокрема, програми з ерготерапії у освітніх (ENOTHE – enothe.eu) та професійних (COTEC – www.coteceurope.eu) мережах Європейського Союзу

Можливість здобути впродовж навчання власний практичний клінічний досвід

Практична підготовка зі спеціалізації «фізична терапія»

Впродовж навчання проводитимуться 6 циклів практичної підготовки загальною кількістю 1020 годин під безпосередньою супервізією сертифікованих фахівців – фізичних терапевтів з досвідом закордонних стажувань.

Клінічні бази, на яких проводитимуться клінічні практики, охоплюють усі потенційні етапи реабілітаційного процесу, починаючи з реанімаційних відділень та раннього втручання до паліативної допомоги та дають можливість опановувати теоретичні та практичні навички з м’язово – скелетної, неврологічної, кардіо-пульмонарної, спінальної, дитячої реабілітації.

Практична підготовка зі спеціалізації «ерготерапія»

Впродовж навчання проводитимуться 6 циклів практичної підготовки загальною кількістю 1020 годин. Супервізорами клінічних практик будуть переважно сертифіковані закордонні фахівці – ерготерапевти.

В рамках навчальної програми заплановані закордонні стажування та обміни українських студентів до країн Євросоюзу, Канади та США.

Клінічні бази, на яких будуть проходити клінічні практики, охоплюють усі вікові аспекти реабілітаційного ерготерапевтичного процесу, починаючи з раннього втручання у дитини до паліативної допомоги.

Навчання під керівництвом іноземних викладачів

Протягом першого семестру та у подальшому в рамках спеціалізованих циклів буде проведений інтенсивний курс з медичної та реабілітаційної медичної термінології, якій забезпечить можливість подальшого вільного користування англомовними інформаційними джерелами, а також безперешкодного навчання під керівництвом іноземних викладачів та за кордоном.

Ми готуємо фахівців, які зможуть працювати в умовах мультидисциплінарної команди, так й в монопрофесійному середовищі.

ЧОМУ В УКУ?

Стратегічна місія Школи реабілітаційної медицини УКУ – впровадження світового уявлення про реабілітацію до української загальної та медичної спільноти та створення нової системи реабілітаційної медицини в Україні.

ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ ПРОФЕСІОНАЛІВ РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ:

Пацієнтоцентричність

Цілеспрямованість

Мультидисциплінарність команди

Повага до гідності людини

Забезпечення їй повного спектру можливостей, незважаючи на наявність будь-яких функціональних розладів

Представники нашої команди перебувають в авангарді змін українського реабілітаційного законодавства та безпосередньо співпрацюють з міжнародними професійними об’єднаннями фахівців реабілітації та Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

УКУ і здоров’я людини

Інститут психічного здоров’я – програма «Психологічні виміри духовного супроводу та формації» і програма «Психологія для життя»

Інститут родини і подружнього життя – курс з методу розпізнавання плідності

Сертифікатна програма «Медико-психологічний та соціальний супровід осіб з особливими потребами»

Школа біоетики – програма «Етичні цінності у фармацевтичній діяльності» і програма з біоетики

Бакалаврська програма з клінічної психології

Уляна Супрун

засновниця Школи реабілітаційної медицини УКУ

«Українське суспільство має змінити своє ставлення до осіб з фізичними чи психічними вадами і перестати сприймати їх як «інвалідів». Такі особи заслуговують на максимально можливе повноцінне життя в нашому суспільстві і не повинні відчувати себе зайвими чи покинутими. Ми прагнемо залучати українських фахівців і сприяти, щоб вони могли використати свій колосальний досвід, здобутий у наслідок військових дій в Україні, допомагати всім громадянам України, які потребують реабілітації».

Володимир Голик

директор Школи реабілітаційної медицини УКУ

«Українська система освіти з реабілітаційної медицини має бути залучена до єдиного освітнього європейського простору. Досі дипломи магістрів фізичної реабілітації, які захистилися відповідно до українського законодавства, не визнавалися на Заході. Ми хочемо це змінити, тому наші навчальні програми створюватимуться на основі європейських стандартів і вимог Всесвітньої конфедерації з фізичної терапії та Всесвітньої федерації з ерготерапії».

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПРОГРАМИ

Широкі контакти зі світовою українською спільнотою та іншими партнерами

Високий авторитет в Україні та світі, а також європейські стандарти освіти

Світовий досвід католицьких університетів у розвитку подібних програм

Наявність експертів та освітніх/клінічних програм з психотерапії, лікування ПТСР

Формування експертів з фокусом на психотерапію, психологічну та фізичну реабілітацію та ерготерапію

Освітня діяльність у напрямку визначення осіб, які потребують реабілітаційної допомоги

навчання

Форма навчання – стаціонарна.

Наголошуємо, що згідно з вимогами світових і європейських професійних організацій підготовка фахівців з реабілітації повинна відбуватися на стаціонарній формі навчання, а тому наша програма не передбачає заочної форми.

Тривалість навчання – 2 роки.

Спеціалізації: «фізична терапія», «ерготерапія»

Відповідно до Указу Президента України №678/2015 та погоджувальних листів Міністерства охорони здоров’я України (№3.14-10/1/3116- 15/2632 від 03.02.2016) та Міністерства соціальної політики України (№2816/0/14-16/13 від 26.02.2016), на території України назвою професії «occupational therapy» встановлено «ерготерапія», що відповідає вимогам Світової федерації ерготерапії.

Перший семестр планується спільне навчання студентів фізичних та ерготерапевтів з інтенсивним підвищенням рівня загальної та загально-реабілітаційної підготовки. З другого семестру навчання здійснюється за модульним принципом.

Навчальна програма зі спеціалізації «фізична терапія»

Блок соціально-гуманітарних дисциплін (у тому числі англійська мова, біоетика, аналіз даних)

Професійний спеціалізований блок (функціональна анатомія та біомеханіка, МКФ та уявлення про обмеження життєдіяльності, фахові предмети відповідно компетенцій професіонала «фізичного терапевта» з можливістю вибору)

Практична підготовка на стаціонарних та амбулаторних клінічних базах тривалістю від 2 до 8 тижнів кожний.

Навчальна програма зі спеціалізації «ерготерапія»

Відповідно до Мінімальних освітніх стандартів для ерготерапевтів навчальна програма поєднує:

предмети, сфокусовані власне на професії (60% програми)

предмети, що направлені на підтримку та уявлення структур та функцій організму (20%)

предмети, націлені на опанування знань особистісного та соціального оточення, соціальним перспективам охорони здоров’я (20%).

Навчальні блоки

Блок соціально-гуманітарних дисциплін ( у тому числі англійська мова, біоетика, аналіз даних)

Професійний спеціалізований блок (функціональна анатомія та біомеханіка, МКФ та уявлення про обмеження життєдіяльності)

Предметний склад програми (педагогіка та андрагогіка, українське та міжнародне медичне законодавство, українська культура та традиції, розвиток дитини, занятійне здоров’я та ергономіка)

Практична підготовка проводиться на стаціонарних та амбулаторних клінічних базах модулями тривалістю від 2 до 8 тижнів кожний.

Вступникам

Хто може бути вступниками програм з «фізичної терапії» та «ерготерапії»?

На програму можуть подаватися абітурієнти, які мають диплом бакалавра за спеціальностями: фізична реабілітація, медицина, корекційна педагогіка.

Документи для вступу на програму:

 • Диплом державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень
 • Копію документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України або інший документ, який засвідчує особу і громадянство)
 • Копію ідентифікаційного коду
 • Копію військового квитка або приписного свідоцтва
 • Шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см
 • Мотиваційне есе (для подальшого використання протягом вступних іспитів)

Для написання мотиваційного есе рекомендованими (але не обов’язковими) є такі пункти:

 • Що таке реабілітація, та як вона співвідноситься з охороною здоров’я?
 • Що я знаю про реабілітаційну медицину, фізичну терапію та ерготерапію?
 • Чому я хочу навчатися на освітній програмі «фізична терапія» чи «ерготерапія» в Українському Католицькому Університеті (УКУ).
 • Як Ви розумієте цінності УКУ? (ucu.edu.ua/about/vision-and-mission/)
 • Що для мене означає «мати фах фізичного терапевта» або «ерготерапевта»?
 • Яким я бачу свій професійний розвиток після завершення магістратури?
 • Якою є моя готовність витрачати час на роботу с пацієнтами, тривалі очні клінічні практики в лікувальних закладах та за їх межами, самостійну роботу, опрацювання літератури іноземною мовою?
 • Який я маю фаховий досвід (зокрема, як фахівця у сфері реабілітаційної медицини)?

Обсяг мотиваційного есе – до 7000 знаків із пробілами, шрифт Times New Roman 14 pt, чорний, 1.5 міжрядковий інтервал, а також параметри сторінки: ліве, верхнє, нижнє – 2 мм, праве – 1.5 мм, форматування по ширині рядка. Мова есе – українська або англійська (на вибір абітурієнта).

Умови зарахування на програму:

Абітурієнти зараховуються на програму відповідно до конкурсу. Конкурсний бал обчислюється як сума результатів: фахового випробування (макс. к-сть 60 балів), вступного іспиту з іноземної мови (англійська мова) (макс. к-сть – 10 балів), фахової співбесіди (макс. к-сть – 30 балів).

 • Фахове випробування у формі письмового тестового іспиту спрямоване на визначення загального рівня знань з анатомії, фізіології, психології, реабілітації.
 • Вступний іспит з іноземної мови проходить у формі тестування та письмового завдання (есе). За умови подання абітурієнтом копії мовного сертифікату (IELTS, TOEFL, PTE тощо) про володіння англійською мовою на рівні не нижче B1, відповідно до таблиці переведення, йому або їй буде зараховано вступний іспит з іноземної мови з максимальним балом.
 • Фахова співбесіда передбачає інтерв’ю з вступником на підставі його фахового письмового іспиту та іспиту з іноземної мови. Мета співбесіди – визначити мотивацію вибору професії, світоглядні та професійні орієнтири, комунікаційні, особистісні та професійні якості абітурієнта, здатність самореалізації в межах обраного фаху, а також додаткові компетенції у сфері реабілітаційної медицини, зокрема фізичній терапії, здобуті впродовж професійної діяльності в державних, приватних та волонтерських умовах, участі у додаткових навчальних курсах.

СТИПЕНДІЇ

Програма передбачає стипендійну програму. Наразі ведуться перемовини задля надання кількох стипендій найбільш обдарованим та вмотивованим студентам магістерської програми, починаючи із другого семестру.

КОМПЕТЕНЦІЇ ВИПУСКНИКІВ

 • здатність розуміти та пояснювати патологічні процеси, які піддаються корекції заходами фізичної терапії;
 • здатність розуміти та описувати медичні, наукові, педагогічні, соціальні методи, пов’язані з практикою фізичної терапії;
 • здатність провадити безпечну практичну діяльність за згодою пацієнта/клієнта;
 • здатність збирати анамнез пацієнта/клієнта та аналізувати, вибирати і трактувати отриману інформацію;
 • здатність працювати в мультидисциплінарній команді, ефективно співпрацювати з лікарями та іншими функціональними спеціалістами;
 • здатність виконувати обстеження відповідно до галузі фізичної терапії, тестування, огляд та реєструвати отримані результати із застосуванням медичної документації;
 • здатність формулювати цілі, складати, обговорювати та пояснювати програму фізичної терапії;
 • здатність безпечно та ефективно реалізовувати програму фізичної терапії;
 • здатність пристосовувати навантаження до рівня фізичної сили та витривалості пацієнта/клієнта, контролювати тривалість та інтенсивність реабілітаційних заходів для забезпечення їх відповідності загальному стану здоров’я, функціональним потребам і результатам обстеження;
 • здатність проводити оперативний та поточний контроль стану пацієнта/клієнта відповідними засобами та методами;
 • здатність оцінювати результати фізичної терапії та реєструвати отримані результати із застосуванням медичної документації;
 • здатність допомогти пацієнту/клієнту зрозуміти власні потреби та реалізувати їх;
 • здатність здійснювати науково-дослідну та викладацьку діяльність.

МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ

Випускники програми можуть отримати працевлаштування в реабілітаційних закладах державної та приватної форми власності, стаціонарної та амбулаторної форми надання допомоги усіх рівнів.

КОНТАКТИ

Адреса:

вул. Іл. Свєнціцького, 17,
м. Львів, 79011

Години роботи:

10:00-18:00,
13:00-14:00 (перерва)

Телефон:

(032) 240-99-40

(внт. 3279)